Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 57/2021 od 16.12.2021.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Odluka o budžetu grada Užica za 2022. godinu
 • Odluka o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno Gradskoj opštini Sevojno u 2022. godini
 • Kadrovski plan gradskih uprava, Gradskog pravobranilaštva, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije grada Užica za 2022. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usaglašavanju Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju" Užice sa Zakonom o poslovanju
 • Odluka o izmenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini grada Užica
 • Odluka o izmenama Odluke o davanju stanova u javnoj svojini grada Užica u neprofitni zakup kao vid stambene podrške
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gradske galerije u Užicu
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesne zajednice
 • Rešenje o imenovanju Drugostepene izborne komisije
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Narodnog muzeja Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole u Užicu
 • Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za društvene delatnosti
 • Odluka o razrešenju i imenovanju člana Komisije za rodnu ravnopravnost

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex