Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 55/2021 od 13.12.2021.)


  • Rešenje o prestanku rada na položaju načelnika Gradske uprave za infrastrukturu i razvoj
  • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za infrastrukturu i razvoj
  • Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za infrastrukturu i razvoj

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex