Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 54/2021 od 09.12.2021.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke Nadzornog odbora br. 1304-1 JKP "Gradske toplane Užice"
  • Rešenje o produženju mandata v.d. načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex