Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 5 od 18.02.2019.)


  • Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Sevojno
  • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana Gradske opštine Sevojno za 2019. godinu
  • Odluka o pristupanju Gradske opštine Sevojno tradicionalnoj smotri i manifestaciji sporta i fizičke kulture MOSI
  • Pravilnik o Informacionom sistemu gradskih uprava grada Užica
  • Pravilnik o bezbednosti Informaciono-komunikacionog sistema gradskih uprava grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex