Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 46/2022 od 30.09.2022.)


  • Odluka o dodeli javnih priznanja i nagrada grada Užica
  • Rešenje o utvrđivanju prestanku rada na položaju načelniku Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove
  • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Gradske uprave za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove
  • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Žalbene komisije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex