Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 45 od 15.10.2020.)


  • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Užica
  • Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
  • Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u gradskim upravama grada Užica
  • Pravilnik o postupanju po pritužbama na rad gradskih uprava i službi grada Užica
  • Dopuna Programa postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama druge namene na teritoriji grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex