Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 44/2021 od 17.09.2021.)


  • Rešenje o produženju mandata vršiocu dužnosti načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju grada Užica
  • Rešenje III broj: 06-67/21-1
  • Rešenje o sufinansiranju projekata u sprovođenju akcije "Užički program lokalnog partnerstva"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex