Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 40/2021 od 20.08.2021.)


  • Odluka o usvajanju inicijative Sportskog saveza Užice za ustanovljenje Međunarodnog dečijeg fudbalskog festivala "Trofej Radomir Antić"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex