Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 4 od 07.02.2019.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Statut grada Užica
 • Odluka o kreditnom zaduženju
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Užica za 2019. godinu
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnog preduzeća "Bioktoš" Užice
 • Rešenje o imenovanju Saveta roditelja grada Užica
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole "Stari grad" Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Tehničke škole "Radoje Ljubičić" Užice
 • Odluka o izmeni Odluke o izboru Komisije za poljoprivredu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex