Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 39 od 18.11.2019.)


  • Odluka o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
  • Naredba o utvrđivanju Plana za postupanje u slučaju velikih snežnih padavina na teritoriji grada Užica u sezoni 2019/2020. godina

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex