Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 38 od 09.09.2020.)


  • Odluka o pristupanju izrade "Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period 2021-2023. godine"
  • Dopuna Programa postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Užica
  • Program postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama druge namene na teritoriji grada Užica Gradska opština Sevojno
  • Ispravka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex