Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 37 od 28.10.2019.)


  • Program zimskog održavanja ulica, trotoara, drugih javnih površina i lokalnih puteva na području grada Užica za sezonu 2019/2020.
  • Izmena i dopuna Programa postavljanja komunalne opreme za prikupljanje komunalnog otpada na teritoriji grada Užica.

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex