Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 36 od 08.11.2017.)


  • PRAVILNIK O UKLANJANJU NEPROPISNO PARKIRANIH ODNOSNO ZAUSTAVLJENIH VOZILA I USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE UREĐAJA ZA SPREČAVANJE ODVOŽENJA NEPROPISNO OSTAVLJENIH VOZILA SA POVRŠINE JAVNE NAMENE, DEBLOKIRANJE I UKLANJANJE BLOKIRANIH VOZILA ("Sl. list gada Užica", br. 36/2017)
  • PROGRAM POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 7/2010, 6/2011, 5/2012, 14/2013, 17/2016, 34/2016, 21/2017, 23/2017, 26/2017 i 36/2017)
  • UPUTSTVO ZA PRIMENU ODLUKE O POSTUPKU IZRADE I DOSTAVE MATERIJALA ZA GRADSKO VEĆE I SKUPŠTINU GRADA ("Sl. list gada Užica", br. 36/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex