Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 34 od 30.10.2017.)


  • ODLUKA O OBAVEZIVANJU PRAVNIH SUBJEKATA DA U GREJNOJ SEZONI, U PERIODIMA POVEĆANOG AEROZAGAĐENJA, KORISTE ZA GREJANJE PRIRODNI GAS
  • PROGRAM POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA DRUGE NAMENE NA TERITORIJI GRADA UŽICA
  • PROGRAM ZIMSKOG ODRŽAVANJA ULICA, TROTOARA, DRUGIH JAVNIH POVRŠINA I LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU GRADA UŽICA ZA SEZONU 2017/2018.

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex