Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 33 od 16.08.2018.)


  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "UŽICE" U UŽICU ("Sl. list grada Užica", br. 33/2018)
  • PROGRAM POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 7/2010, 6/2011, 5/2012, 14/2013, 17/2016, 34/2016, 21/2017, 23/2017, 26/2017, 36/2017, 17/2018, 25/2018, 27/2018 i 33/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "BIOKTOŠ" NA CENOVNIK OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Užica", br. 33/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "BIOKTOŠ" NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA USLUGE IZNOŠENJA SMEĆA ("Sl. list grada Užica", br. 33/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex