Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 32/2021 od 08.07.2021.)


  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Sevojno
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Sevojno
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Sevojno za 2021. godinu
  • Odluka o upotrebi imena Gradske opštine Sevojno

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex