Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 32 od 13.10.2017.)


  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA (LAP) GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 32/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex