Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 31/2022 od 30.06.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja JKP "Bioktoš" Užice sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja JKP "Duboko" Užice za 2022. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Programa poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2022. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Posebnog programa poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2022. godinu
 • Odluka o zaključivanju sporazuma o ustupanju obavljanja komunalnih delatnosti
 • Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Užica i zadužbine "Muzej proroka Miloša i Mitra Tarabića"
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstava bez elemenata koncesije za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za zamenu, rekonstrukciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Užica
 • Rešenje o razrešenju direktora JP "Užice razvoj" Užice
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Užice razvoj" Užice
 • Odluka o otuđenju stana iz javne svojine grada Užica putem neposredne pogodbe
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o autentičnom tumačenju planskih dokumenata
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora JKP "Niskogradnja"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex