Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 30/2022 od 21.06.2022.)


  • Izmena Programa manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Užica
  • Izmena i dopuna Programa postavljanja komunalne opreme za prikupljanje komunalnog otpada na teritoriji grada Užica
  • Rešenje o isplati naknade za dodatno angažovanje protivgradnim strelcima RC "Užice" u 2022. godini
  • Rešenje o privremenom ukidanju dela posebnog javnog parkirališta u ulici Omladinskoj

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex