Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 30/2021 od 25.06.2021.)


  • Odluka o održavanju Međunarodnog festivala prirode i kulturnog nasleđa - "Žestival"
  • Odluka o imenovanju Saveta festivala i Organizacionog odbora festivala
  • Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti grada Užica
  • Rešenje o isplati naknade za dodatno angažovanje protivgradnim strelcima RC "Užice" u 2021. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex