Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 29 od 06.07.2020.)


  • Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Užica zbog potrebe preduzimanja posebnih mera radi sprečavanja širenja korona virusa

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex