Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 28 od 07.08.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na proširenje zone naplate parkiranja u gradu Užicu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Bioktoš" o Cenovniku usluga za korišćenje objekata i prostora
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Bioktoš" o Cenovniku usluga za korišćenje objekata i prostora
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Veliki park" o izmeni i dopuni Cenovnika usluga za otvorene terene

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex