Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 26 od 07.06.2018.)


  • ODLUKA O UVOĐENJU INFORMACIONOG SISTEMA "SISTEM 48" ("Sl. list grada Užica", br. 26/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA UŽICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 26/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex