Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 24/2022 od 31.05.2022.)


  • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Žalbene komisije
  • Rešenje o davanju saglasnosti na produžetak postojeće linije 4: Užice-AS-Sarića Osoje-Tatinac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex