Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 24 od 01.07.2019.)


  • Odluka o izboru članova Veća Gradske opštine Sevojno
  • Odluka o načinu i postupku učešća građana Gradske opštine Sevojno u ostvarivanju poslova gradske opštine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex