Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 23 od 13.07.2017.)


  • PROGRAM POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 7/2010, 6/2011, 5/2012, 14/2013, 17/2016, 34/2016, 21/2017 i 23/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex