Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 20 od 14.05.2020.)


  • Rešenje o usvajanju predloga Javnog preduzeća "Stan" iz Užica
  • Rešenje o izboru Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex