Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 18 od 21.04.2020.)


  • Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije o prenosu nepokretnosti u javnu svojinu grada Užica, bez naknade dela kat. parcele broj 9838/60 KO Užice

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex