Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 14/2022 od 30.03.2022.)


  • Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća regionalni centar za vodne usluge "Skrapež vode" Požega
  • Statut JKP "Skrapež vode" Požega

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex