Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 1/2022 od 14.01.2022.)


  • Rešenje o postavljenju načelnika Gradska uprave za infrastrukturu i razvoj
  • Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju
  • Javni konkurs za popunjavanje položaja
  • Odluka o dodeli subvencije JKP "Bioktoš" Užice
  • Odluka o dodeli subvencije JP "Veliki park" Užice
  • Odluka o dodeli subvencije "Biznis inkubatoru" Užice

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex