Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 9/2021 od 28.05.2021.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021.GODINU, JKP "TOPLIFIKACIJA" SREMSKA MITROVICA
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU SPORAZUMA O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG TERITORIJALNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA I PRIVREDNA DRUŠTVA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU SPORAZUMA O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JP "SREM GAS" SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RADA "SAVA" U SREMSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RADA "SAVA" U SREMSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU"AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA BIBLIOTEKE "GLIGORIJE VOZAROVIĆ" U SREMSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA POSLOVNO SPORTSKOG CENTRA "PINKI" U SREMSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O UKIDANJU SVOJSTVA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI - JAVNOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA OBRAZOVANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA OBRAZOVANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU I SPORT
 • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU I SPORT
 • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA POLJOPRIVREDU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA OBRAZOVANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA OBRAZOVANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU I SPORT
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU I SPORT
 • REŠENJE O IMENOVANJU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA POLJOPRIVREDU
 • REŠENJE O IMENOVANJU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex