Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 9 od 25.07.2019.)


 • Odluka o rebalansu Budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvatanju izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period 01.01.-30.06.2019. godine
 • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije bloka između Ulica Jovanke Gabošac, Jovice Trajkovića i Stevana Sremca Grad Sremska Mitrovica
 • Odluka o donošenju plana detaljne regulacije arheološkog parka "Glac" U K.O. Sremska Mitrovica Grad Sremska Mitrovica,
 • Odluka o izradi Pdr kompleksa Rtc "Luka Leget" sa lučkim područjem u Sremskoj Mitrovici
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenim mestima Grada Sremska Mitrovica i Gradu Sremska Mitrovica
 • Odluka o usvajanju projekta javnog privatnog partnerstva za Projektovanje, finansiranje, rekonstrukciju, odnosno rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji Grada Sremska Mitrovica sa javnim plaćanjem
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prve izmene programa poslovanja JKP "Vodovod" Sremska Mitrovica za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prve izmene i dopune programa poslovanja JP "Srem Gas" Sremska Mitrovica Za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP Regionalna Deponija "Srem-Mačva" Šabac za 2019. godinu
 • Odluka o donošenju izmena programa poslovanja "Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica" Doo Sremska Mitrovica za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javno komunalnog preduzeća Regionalna deponija "Srem-Mačva" Šabac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka prava korišćenja Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Opštine Sremska Mitrovica na poslovnom prostoru sagrađenom na parceli 4168 K.O. Sremska Mitrovica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka prava korišćenja Mesne zajednice Grgurevci na porodičnim stambenim zgradama sagrađenim na katastarskim parcelama broj 885, 2544, 2618 K.O. Grgurevci
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora o raspodeli dobiti JKP "Komunalije" Sremska Mitrovica za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora o raspodeli dobiti JKP "Vodovod" Sremska Mitrovica za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora o raspodeli dobiti JP "Srem Gas" Sremska Mitrovica za 2018. godinu
 • Odluka nadzornog odbora o raspodeli dobiti "Gradsko stanovanje" doo Sremska Mitrovica za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja o radu preduzeća za održavanje ulica i puteva "Sirmijum put" doo Sremska Mitrovica za 2018. godinu
 • Odluka nadzornog odbora o pokriću gubitka po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu, preduzeća za održavanje ulica i puteva "Sirmijum put" doo Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju Aleksandra Miloševića dužnosti člana Školskog odbora i imenovanju Nenada Pajića za člana školskog Odbora Prehrambeno hemijske i šumarske škole u Sremskoj Mitrovici
 • Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2020. godinu
 • Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex