Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 9 od 10.11.2017.)


  • ODLUKA O DRŽANJU I ZAŠTITI DOMAĆIH I EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA
  • ODLUKA O GRADSKOJ PLAŽI
  • ODLUKA O OSNIVANJU PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA "SIRMIJUM PUT" DOO SREMSKA MITROVICA
  • ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKIM, TRGOVINSKIM I ZANATSKIM OBJEKTIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
  • ODLUKA O UREĐENJU I ODRŽAVANJU PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA
  • POSEBAN-TERITORIJALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA I PRIVREDNA DRUŠTVA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA
  • PRAVILNIK O KORISNICIMA POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA I USLOVIMA POD KOJIM SE MOGU OSLOBODITI PLAĆANJA TAKSE ZA PARKIRANJE
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU AKCIONOG PLANA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 2017. DO 2022. GODINE
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 2017. DO 2022.GODINE
  • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PO PRAVU PREČEG ZAKUPA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex