Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 7/2021 od 28.04.2021.)


 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 2022-2028. GODINE
 • ODLUKA O IZRADI PDR PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJENOM MESTU ŠAŠINCI
 • ODLUKA O IZRADI PDR STAMBENOG BLOKA IZMEĐU ULICA JOVANA CVIJIĆA, ĆUKOVCA I SAVE KOVAČEVIĆA U SREMSKOJ MITROVICI
 • ODLUKA O IZRADI PDR GROBLJA ZA KUĆNE LJUBIMCE U SREMSKOJ MITROVICI
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PDR PROSTORNOG BLOKA IZMEĐU ULICA ARSENIJA ČARNOJEVIĆA, KUZMINSKA, ZMAJ JOVINA I SVETOG DIMITRIJA, GRAD SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU OBJEKATA ZA DEPONOVANJE I SEPARACIJU REČNIH AGREGATA NA VODNOM ZEMLJIŠTU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
 • PLAN ZA POSTAVLJANJE I UKLANJANJE OBJEKATA ZA DEPONOVANJE I SEPARACIJU REČNIH AGREGATA NA VODNOM ZEMLJIŠTU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI DOMAĆINSTVIMA U PROCESU ENERGETSKE TRANZICIJE
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE TRANZICIJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA BIBLIOTEKE "GLIGORIJE VOZAROVIĆ" SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2020. GODINU JKP "TOPLIFIKACIJA" SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2020. GODINU "GRADSKO STANOVANJE" DOO SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU I OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE, NEPOSREDNOM POGODBOM, PUTEM RAZMENE, UZ NAKNADU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA SREMSKA MITROVICA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex