Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 5/2021 od 31.03.2021.)


 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJENOM MESTU ŠIŠATOVAC U K.O. LEŽIMIR,
 • ODLUKA O ODLAGANJU PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA IZAZVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID - 19,
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "KOMUNALAC" IZ RUME ZA PRIKLJUČENJE SISTEMU REGIONALNE DEPONIJE "SREM-MAČVA" ŠABAC,
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU,
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA KOMASACIJE ZA K.O. DIVOŠ,
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU KOMASACIJE U K.O. DIVOŠ,
 • ODLUKA O NAČELIMA KOMASACIJE U K.O. DIVOŠ,
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM, PUTEM RAZMENE SA REPUBLIKOM SRBIJOM, BEZ NAKNADE,
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA PRAVA KORIŠĆENJA JP DIREKCIJE ZA IZGRADNJU GRADA-OPŠTINA SM I JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, KOMUNALNE DELATNOSTI I PUTEVE OPŠTINE SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JKP "VODOVOD" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "SAVA" U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA BIBLIOTEKE "GLIGORIJE VOZAROVIĆ" U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ATLETSKOG STADIONA U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" U MARTINCIMA IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA URBANIZAM I STAMBENO KOMUNALNE DELATNOSTI SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KOMASACIJE ZA KATASTARSKU OPŠTINU DIVOŠ I IMENOVANJU NJENIH ČLANOVA,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O POSTAVLJANJU SPOMEN PLOČE PALIM VOJNICIMA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U APRILSKOM RATU,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O POSTAVLJANJU SPOMEN BISTE ADOLFU SVETOPLUKU OSVALDU,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU I OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM, PUTEM RAZMENE, BEZ NAKNADE.
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2012/2013
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex