Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 4/2021 od 16.03.2021.)


  • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKIM UPRAVAMA I GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SREMSKA MITROVICA
  • REŠENJE O UKIDANJU SVOJSTVA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI - JAVNOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
  • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNICIMA I ZAMENICIMA NAČELNIKA GRADSKIH UPRAVA - VLADIMIRA NASTOVIĆA, v.d. načelnika Gradske uprave za poljoprivredu Grada Sremska Mitrovica
  • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNICIMA I ZAMENICIMA NAČELNIKA GRADSKIH UPRAVA - ZORANA ĐURIĆA, v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje Grada Sremska Mitrovica
  • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNICIMA I ZAMENICIMA NAČELNIKA GRADSKIH UPRAVA - DRAŽENA RIĐOŠIĆA, v.d. načelnika Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica
  • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNICIMA I ZAMENICIMA NAČELNIKA GRADSKIH UPRAVA - VASILJA ŠEVA, v.d. načelnika Gradske uprave za kulturu i sport Grada Sremska Mitrovica
  • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNICIMA I ZAMENICIMA NAČELNIKA GRADSKIH UPRAVA - ZORANA MIŠČEVIĆA, v.d. zemnika načelnika Gradske uprave za kulturu i sport Grada Sremska Mitrovica
  • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNICIMA I ZAMENICIMA NAČELNIKA GRADSKIH UPRAVA - SNEŽANE KONJEVIĆ, v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex