Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 4 od 27.04.2018.)


  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2017, 13/2017, 18/2017, 2/2018 i 4/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU CENE SLUŽBENOG LISTA GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 4/2018)
  • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU SPORAZUMA O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG - TERITORIJALNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA I PRIVREDNA DRUŠTVA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 4/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex