Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 30 od 27.11.2020.)


 • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE ZONE "BARICE" U K.O.MANĐELOS GRAD SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA GRADSKOG STADIONA U ZONI KPZ-A U SREMSKOJ MITROVICI,
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021.GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PRVE IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020.GODINU GRADSKO STANOVANJE DOO,
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PRVIH IZMENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2020.GODINU,
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA PRAVA KORIŠĆENJA MESNE ZAJEDNICE LEŽIMIR NA PORODIČNOJ STAMBENOJ ZGRADI I STANU SAGRAĐENOM NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2724 KO LEŽIMIR,
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU IZMENA PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020.GODINU,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PSC PINKI,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PSC PINKI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP VODOVOD,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP VODOVOD,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP SREM GAS,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP SREM GAS,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ATLETSKI STADION,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ATLETSKI STADION,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA SREMA,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA MUZEJA SREMA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ISTORIJSKOG ARHIVA SREM,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ISTORIJSKOG ARHIVA SREM,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA GALERIJE "LAZAR VOZAREVIĆ",
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA GALERIJE "LAZAR VOZAREVIĆ",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA POZORIŠTA "DOBRICA MILUTINOVIĆ",
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA POZORIŠTA "DOBRICA MILUTINOVIĆ",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU "SIRMIJUMART",
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA KULTURU "SIRMIJUMART",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZA NEGOVANJE KULTURE "SREM",
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZA NEGOVANJE KULTURE "SREM",
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA APOTEKE U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA APOTEKE U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA "SREM" U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG ARHIVA "SREM" U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ATLETSKI STADION,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE ATLETSKI STADION,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA BIBLIOTEKE "GLIGORIJE VOZAROVIĆ",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA BIBLIOTEKE "GLIGORIJE VOZAROVIĆ",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "SAVA",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "SAVA",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA GALERIJE "LAZAR VOZAREVIĆ",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA GALERIJE "LAZAR VOZAREVIĆ",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SREMA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA MUZEJA SREMA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA POZORIŠTA "DOBRICA MILUTINOVIĆ",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA POZORIŠTA "DOBRICA MILUTINOVIĆ",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA PSC PINKI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I NADZORNOG ODBORA PSC PINKI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU "SIRMIJUMART",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU "SIRMIJUMART",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA NEGOVANJE KULTURE "SREM",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE ZA NEGOVANJE KULTURE "SREM",
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA DOO GRADSKO STANOVANJE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA SIRMIJUM PUT DOO,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP KOMUNALIJE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP VODOVOD,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP TOPLIFIKACIJA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JP SREM GAS,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JP URBANIZAM,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BOŠKO PALKOVLJEVIĆ PINKI" IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" IZ REDA ZAPOSLENIH,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DOBROSAV RADOSAVLJEVIĆ-NAROD" U MAČVANSKOJ MITROVICI IZ REDA ZAPOSLENIH,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, BRANISLAV NEDIMOVIĆ,
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, DUŠAN LAKETIĆ,
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, DUŠICA ŠIPKA,
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, NIKOLA DRONIĆ,
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU CENE SLUŽBENOG LISTA GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O DODELI MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH ODBORNIČKIH MESTA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex