Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 28 od 29.10.2020.)


 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR STAMBENOG BLOKA IZMEĐU ULICA FRUŠKOGORSKE I PINKIJEVE U MANĐELOSU, GRAD SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR CENTRALNOG DELA NASELJA LAĆARAK, GRAD SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR ZA PODSISTEM ZA NAVODNJAVANJE "JARAČKA JARČINA", DEO REGIONALNOG SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE SREM
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2020. GODINE
 • ODLUKA O DODELI ZVANJA POČASNOG GRAĐANINA GRADA SREMSKA MITROVICA JOHANU GERLINGERU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP "SREM GAS" SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA PROGRAMA RADA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA SA DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA PU "PČELICA" ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PROGRAMA RADA I PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "SAVA" SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PROGRAMA RADA I POSLOVANJA APOTEKARSKE USTANOVE SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU BIBLIOTEKA "GLIGORIJE VOZAROVIĆ"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU GALERIJA "LAZAR VOZAREVIĆ"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU POZORIŠTE "DOBRICA MILUTINOVIĆ"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU ISTORIJSKI ARHIV "SREM"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU CENTAR ZA KULTURU "SIMIJUMART"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU MUZEJ SREMA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU USTANOVA ZA NEGOVANJE KULTURE "SREM"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU POSLOVNO SPORTSKI CENTAR "PINKI"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU ATLETSKI STADION
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE "NIKOLA TESLA" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE "DRAGINJA NIKŠIĆ" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN POPOVIĆ" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA RODITELJA GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O IMENOVANJU DRAGANA BUDOŠANA ZA OSTALOG ZASTUPNIKA JP "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O UKIDANJU STATUSA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI - NEKATEGORISANOG PUTA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex