Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 27 od 05.10.2020.)


  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKIM UPRAVAMA, STRUČNOJ SLUŽBI SKUPŠTINE GRADA I GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SREMSKA MITROVICA
  • REŠENJE KOJIM SE UTVRĐUJE PRESTANAK RADA NA POLOŽAJU VOJISLAVU MIRNIĆU NA POSLOVIMA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU GRADA SREMSKA MITROVICA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex