Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 26 od 30.09.2020.)


 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2020. GODINE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA OVLAŠĆENOG REVIZORA O IZVRŠENOJ EKSTERNOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA U OBLASTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NAD APOTEKOM SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O UNIFORMI, VOZILIMA, PLOVILIMA I OPREMI KOMUNALNE MILICIJE
 • ODLUKA O IMENOVANJU ZAKONSKOG ZASTUPNIKA, ODNOSNO DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA BRODOGRADILIŠTE "SAVA" IZ MAČVANSKE MITROVICE
 • IZMENE I DOPUNE KADROVSKOG PLANA ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "TOPLIFIKACIJA" SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "KOMUNALIJE" SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM MAČVA" ŠABAC ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "VODOVOD" SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP "SREM GAS" SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA PU "PČELICA" ZA RADNU 2020/2021 GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA RADA U PU "PČELICA" SREMSKA MITROVICA ZA RADNU 2019/2020. GODINU
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA PO SPROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA POSLOVNIH PROSTORIJA U ULICI STARI ŠOR SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O ZASNIVANJU HIPOTEKE NA NEPOKRETNOSTIMA U POSTUPKU RASPOLAGANJA STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA STAN NA ADRESI NJEGOŠEVA 25 U SREMSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA NAGRADE I PRIZNANJA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA NAGRADE I PRIZNANJA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "9. MAJ" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MITROVAČKE GIMNAZIJE U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA EKONOMSKE ŠKOLE "9. MAJ" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE TEHNIČKE ŠKOLE "NIKOLA TESLA" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "TRIVA VITASOVIĆ LEBARNIK" U LAĆARKU IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "TRIVA VITASOVIĆ LEBARNIK" U LAĆARKU IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" U MARTINCIMA IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN POPOVIĆ" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" U KUZMINU IZ REDA RODITELJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA Svetlani Milovanović
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA Radosavu Paniću
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA Petru Samardžiću
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA Dr Adilu Elhagu
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA Bojani Lazić
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA Dušanu Laketiću
 • REŠENJE O RAZREŠENJU - BOGDAN KUZMIĆ - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA OBLAST SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, u okviru Kabineta Gradonačelnika
 • REŠENJE O RAZREŠENJU - BRANKO JAKOVLJEVIĆ - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA OBLAST INVESTICIJA I LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA, u okviru Kabineta Gradonačelnika
 • REŠENJE O RAZREŠENJU - JELENA MILAKOVIĆ - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA OBLAST RAZVOJA TURIZMA, u okviru Kabineta Gradonačelnika
 • REŠENJE O RAZREŠENJU - ŽELJKO NINKOVIĆ - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA OBLAST RAZVOJA POLJOPRIVREDE, u okviru Kabineta Gradonačelnika
 • REŠENJE O RAZREŠENJU - RADOSAV PANIĆ - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA OBLAST RAZVOJA I UNAPREĐENJA SELA, u okviru Kabineta Gradonačelnika
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU - BOGDAN KUZMIĆ - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA OBLAST SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, u Kabinetu gradonačelnika
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU - RADOSAV PANIĆ - POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA OBLAST RAZVOJA I UNAPREĐENJA SELA, u Kabinetu gradonačelnika
 • ODLUKA O DODELI MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH ODBORNIČKIH MESTA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex