Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 22 od 17.08.2020.)


  • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU GRADA SREMSKA MITROVICA
  • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU CENE ZAKUPA PO OSNOVU VLASNIŠTVA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex