Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 21 od 21.07.2020.)


  • REŠENJE O UKIDANJU SVOJSTVA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI JAVNOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, NA PARCELI BROJ 5159/13
  • REŠENJE O UKIDANJU SVOJSTVA DOBRA U OPŠTOJ UPOTREBI JAVNOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, NA PARCELI BROJ 3796/63


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex