Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 2/2021 od 08.02.2021.)


  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKIM UPRAVAMA I GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SREMSKA MITROVICA
  • REŠENJE O UKIDANJU STATUSA DOBRA O OPŠTOJ UPOTREBI - ULICE U K.O. MANĐELOS
  • REŠENJE O UKIDANJU STATUSA DOBRA O OPŠTOJ UPOTREBI - NEKATEGORISANOG PUTA U K.O. LAĆARAK


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex