Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 18 od 20.12.2017.)


  • KADROVSKI PLAN ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/2017)
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8-II/2017 i 18/2017)
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 19/2016, 8-II/2017 i 18/2017)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2017, 13/2017 i 18/2017)
  • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8-II/2017 i 18/2017)
  • ODLUKA O USVAJANJU PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA GRAD SREMSKA MITROVICA U PERIODU OD 2017-2021. GODINE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 19/2016 i 18/2017)
  • ZAKLJUČAK SA PROGRAMOM OBEZBEĐENJA KADROVSKIH USLOVA ZA BOLJU DOSTUPNOST I PRISTUPAČNOST U KORIŠĆENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex