Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 17 od 29.11.2019.)


 • ODLUKA O IZRADI PDR PROŠIRENJA GROBLJA U K.O. BEŠENOVO, GRAD SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVIMA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • PRVE DOPUNE PROGRAMA ZA POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2019. GODINU,
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA LOKALNIH PUTEVA I GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA - PRVA IZMENA,
 • ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA "SIRMIJUM PUT" DOO SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU - PRVA IZMENA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA "SIRMIJUM PUT" DOO SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM PU "PČELICA" ZA 2019. GODINU,
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA - DVOSOBAN STAN U SREMSKOJ MITROVICI, UL. NJEGOŠEVA 25,
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM OD HAUETER NADE IZ SREMSKE MITROVICE,
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM OD VALI TOMISLAVA I REGODIĆ DMITRA IZ SREMSKE MITROVICE,
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM OD RADOVANAC ŠPIRE I BOŽIĆ RANKA IZ SREMSKE MITROVICE,
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM OD KOTARLIĆ JELENE IZ SREMSKE MITROVICE I RADONJIĆ BOŽICE IZ SREMČICE,
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA - HOTEL LEŽIMIR,
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA OD JAKOVLJEVIĆ ZORICE IZ SREMSKE MITROVICE I SAVIĆ ZORANA IZ LEŽIMIRA,
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA UZ NAKNADU - DOM VOJSKE SRBIJE U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE RADI PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "SAVA" U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ U MARTINCIMA.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex