Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 17 od 29.11.2017.)


  • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/2017)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/2017)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA POSLOVE URBANIZMA "URBANIZAM" SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/2016 i 17/2017)
  • ODLUKA O PRAVIMA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/2015, 3/2016, 14-II/2016, 10/2017 i 17/2017)
  • ODLUKA O RADNOM VREMENU DOMA ZDRAVLJA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 9/2011 i 17/2017)
  • ODLUKA O UKLANJANJU SNEGA I LEDA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/2017)
  • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/2017)
  • PROGRAM UREĐENJA, OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2017. GODINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2017, 8-IV/2017 i 17/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex