Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 16 od 13.06.2020.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU UKUPNOG BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU GRADA SREMSKA MITROVICA I BROJA KONTROLNIH LISTOVA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽINE, OBLIKA I IZGLEDA GLASAČKIH LISTIĆA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU GRADA SREMSKA MITROVICA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex