Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 16 od 27.11.2019.)


  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu Grada Sremska Mitrovica
  • Rešenje o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje za Grad Sremska Mitrovica
  • Rešenje kojim se Ljubomiru Vujčiću utvrđuje prestanak rada na položaju u statusu vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica
  • Rešenje o izboru i postavljenju Ljubomira Vujčića na položaj načelnika Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica po sprovedenom javnom konkursu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex