Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 15 od 15.06.2020.)


  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKIM UPRAVAMA, STRUČNOJ SLUŽBI SKUPŠTINE GRADA I GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SREMSKA MITROVICA
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE PREVOZA U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
  • ODLUKA O OBRASCIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA RASPISANIH ZA 21. JUN 2020. GODINE (SGSM -7 do SGSM -14)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex